စီးပွားရေးယဉ်ကျေးမှု

လုပ်ငန်းသဘောတရား ဖောက်သည်များအတွက်တန်ဖိုးကိုဖန်တီးရန်သည်မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားရန်ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းစိတ်ဓာတ် - သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ရန်။
လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက် - အရည်အချင်းပြည့်မီသောအရည်အသွေးသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်တာဝန်ဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးကောင်းသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပံ့ပိုးမှုဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု: ဖောက်သည်မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်။